• 021-66404873
  • info@oroujpub.com
راز مروارید

راز مروارید
مونس عبدی زاده

نقش ناوچه پیکان در عملیات مروارید به روایت ناخدا دوم باز نشسته سعید کیوان شکوهی

برای کسب اطلاع از موجودی با شماره 02166404873 تماس بگیرید.

شرحی برای این کالا وجود ندارد

وزن بسته (تقریبی) ۲۰۹