• 021-66404873
  • info@oroujpub.com

گلچین عرفانی امام خمینی(س)

مقدمه‌ها و شروح روشنی که در این مجموعه آورده شده است، آثار و آرای عرفانی امام خمینی را برای خوانندگان واضح و قابل دسترس می‌سازد. این مجموعه شامل پنج بخش است که هرکدام تحت عنوانی خاص به موضوع خاص در عرفان اسلامی می‌پردازد و هر بخش شامل چند گزیده با زیرعنوانهای مربوط است که از آثار مختلف عربی حضرت امام که درآن زمینه مطرح‌تر هستند برگرفته شده است. در هر بخش پس از اتمام گزیده‌ها، پرسشهایی از این متون با عنوان «پرسشهای نمونه» و در پایان یادداشتهای آن بخش ارائه شده است.

۴۲۰,۰۰۰ریال

 نویسنده در مقدمه این اثر هدف از نگارش آن را با توجه به کثرت روبه فزونی علاقه مندان به مباحث کلاسیک و اصیل عرفان اسلامی و به ویژه نظر به لزوم آگاهی و درک درست پژوهشگران، دانشجویان و علاقه مندان عرفان اسلامی از آثار و آراء عارفان اسلامی و دسترسی آسان به آنها، تدوین مجموعه هایی که بتواند به شکلی مناسب به رفع این نیاز بپردازد، امری ضروری و غیرقابل تردید می نماید. مؤلف در این اثر به تدوین گزیده های آثار و آرای امام خمینی پرداخته است.

این کتاب علاوه بر آن که می تواند به عنوان یک کتاب درسی برای دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد در نوع خود نخستین گلچین آثار عرفانی از لحاظ محتوایی است که موضوعات آن نیز متناسب با اهمیت و جایگاه هر موضوع در کلیت عرفان اسلامی طراحی گردیده است.

این مجموعه شامل پنج بخش است که هر کدام تحت عنوانی خاص به موضوعی خاص در عرفان اسلامی می پردازد. بخش اول تحت عنوان وجود شناسی به بحث در رابطه با وجود، عدم و ماهیت و احکام عام وجود مطلق و مطلق وجود، چیستی حقیقت وجود و اوصاف و احکام وجود مطلق واجب  پرداخته است.

بخش دوم اسما و صفات الهی را مورد توجه قرار داده و تعریف، جایگاه و نقش آنها در سلسله وجود و اسماء ذاتی و اسماء مستأثر الهی و تبیین اسم اعظم و مقامات و مراتب آن و نسبت آن با حضرت اعیان و در نهایت تفسیر و شرح پنج اسم کبیر الهی از جمله مباحث آن است.

بخش سوم تحت عنوان تجلیات الهی مشیت مطلقه و مراتب ظهور و اظهار و تعینات و تجلیات آن و تجلی الهی در انسان کامل و در کلمات و کتب وجودی و اسرار حروف و حقیقت الهی قرآن را مورد بحث قرار داده است. بخش چهارم عوالم کلی و حضرات خمس الهی و بخش پنجم نیزبه بررسی  اعیان ثابته  اختصاص  دارد.

علاوه بر آن که در پایان هر بخش پرسش های نمونه از آن بخش گنجانده شده است از دیگر ویژگی های مفید این کتاب می توان به برخورداری از نمایه آیات، ابیات، اعلام و روایات اشاره کرد.

مولف دکتر هادی وکیلی
ناشر معاونت پژوهشی، انتشارات پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
رده دیویی 0842 / 955
شابک ISBN:964-7986-17-3
تعداد صفحه 264
تعداد جلد در دوره 2000
نوع جلد شومیز
قطع رقعی
تاریخ چاپ 1389
نوبت چاپ 3
تاریخ چاپ اول 1383
وزن بسته (تقریبی) ۳۰۵
اندکی صبر نمایید...