• 021-66404873
  • info@oroujpub.com

شکر
امام خمینی(س) و مفاهیم اخلاقی/ 17

این کتاب مجموعه ای است که با استفاده از آموزه های نظری و سیره عملی امام می کوشد جوانان را با پاره ای از مفاهیم اخلاق دینی آشنا سازد و در معنویت و صفای زندگی سهمی داشته باشد.

۲۶۰,۰۰۰ریال

 مجموعه "امام خمینی و مفاهیم اخلاقی"کوششی است برای فرا رفتن از پاره ای از حجاب ها و آشنا ساختن نسل جوان با یکی از ابعاد اساسی امام، یعنی بعد اخلاقی. عدم حضور حضرت امام(س) در زمان فعلی، چهره سیاسی و پیشینه علمی و واژگان خاص مورد استفاده ایشان موجب شده است تا نسل جوان را از شناخت اندیشه های جامع و منظومه فکری و گستره شخصیت امام خمینی(س) بازدارد، ازاین رو بنا بر اظهار ناشر در مقدمه این آثار نویسندگان این مجموعه کوشیده اند تا مفاهیم کلیدی اندیشه اخلاقی امام را به گونه ای منظومه وار توضیح دهند و زمینه را برای درک کاملتری از آرای اخلاقی امام فراهم آوردند. مفروض نویسندگان این مجموعه آن بوده است که نقطه عزیمت امام، اخلاق بوده و حتی نگاه ایشان به سیاست از این منظر بوده است لذا پدید آوردن چنین مجموعه ای برای فهم اندیشه مرکزی ایشان لازم است.
نویسندگان در ارائه این مجموعه تلاش کرده اند جهت ارائه نگاهی تازه و کارگشا به مباحث اخلاقی و فراهم آوردن زمینه ای برای پیش بردن چنین مباحثی با تأکید بر نیازهای جامعه و بهره مندی از میراث ادبی و اخلاقی گذشته و پیوند آرای امام با آن را در نظر بگیرند.
مؤلف نیز در مقدمه آورده است:"آن هنگام که انسان متوجه شد که باید در مقابل این همه نعمت از خداوند قادر یکتا تشکر نماید، بایستی که قدم در وادی شکر و بندگی حضرت دوست نهاده و در چشمه سار زلال عبودیت و بندگی رفع عطش نماید تا به سر منزل مقصود برسد."وی همچنین ادامه می دهد:"این نوشته مجموعه ای است با مطالب متنوع که به بررسی مسأله شکر و شکرگزاری پرداخته و با فرمایشات امام خمینی(س) مزین و معطر گشته است."
این اثر در هفت بخش به مباحثی نظیر شناخت شکر، تعریف شکر حقیقی از منظر امام خمینی(س)، شکر الهی در آیه های وحیانی، اقسام و ارکان شکر، مراتب شکرگزاری، آداب شکر، آثار و فوائد شکر، موانع شکر، سیره عملی انبیا و امامان و امام خمینی(س)، کفران نعمت و ناسپاسی و منشأ، ریشه ها، مفاسد و آثار شوم آن می پردازد.
 در پایان این اثر نیز نتیجه گیری و کتاب نامه گنجانده شده است.

مولف اکبر کوهی
ناشر موسسه چاپ و نشر عروج
رده دیویی 632 / 297
شابک ISBN:978-964-212-113-7
تعداد صفحه 127
تعداد جلد در دوره 5000
نوع جلد شومیز
قطع رقعی
نوبت چاپ 2
تاریخ چاپ اول 1389
وزن بسته (تقریبی) ۱۵۱
اندکی صبر نمایید...