• 021-66404873
  • info@oroujpub.com

سرمایه عمر
امام خمینی(س) و مفاهیم اخلاقی/24

این کتاب مجموعه ای است که با استفاده از آموزه های نظری و سیره عملی امام می کوشد جوانان را با پاره ای از مفاهیم اخلاق دینی آشنا سازد و در معنویت و صفای زندگی سهمی داشته باشد.

۲۰۰,۰۰۰ریال

 مجموعه "امام خمینی و مفاهیم اخلاقی"کوششی است برای فرا رفتن از پاره ای از حجاب ها و آشنا ساختن نسل جوان با یکی از ابعاد اساسی امام، یعنی بعد اخلاقی. نویسندگان این مجموعه کوشیده اند تا مفاهیم کلیدی اندیشه اخلاقی امام را به گونه ای منظومه وار توضیح دهند و زمینه را برای درک کاملتری از آرای اخلاقی امام فراهم آوردند. مفروض نویسندگان این مجموعه آن بوده است که نقطه عزیمت امام، اخلاق بوده و حتی نگاه ایشان به سیاست ازاین منظر بوده است لذا پدید آوردن چنین مجموعه ای برای فهم اندیشه مرکزی ایشان لازم است.

در مقدمه این کتاب آمده است: گذشت زمان و سپری شدن روز و شب و کاهش پیوسته از عمرها و فرصت ها ، در عین حال که از روشنترین واقعیات است، مورد بیشترین غفلت قرار گرفته است و خسارت های بسیاری از این رهگذر و با از بین رفتن سرمایه عمر نصیب انسان ها گردیده است.

برای این که ما نیز با ارزش عمر و فرصت بیشتر آشنا شده و این سرمایه گرانبها را از دست ندهیم، نوشتار حاضر با توجه به برنامه نظری و عملی در آیات و روایات و نیز با نگاهی به زندگی برخی بزرگان و به ویژه زندگی ارزشمند امام خمینی فراهم شده است.

در ارائه  " امام خمینی و مفاهیم اخلاقی" جنبه های مهمی مورد توجه خاص نویسندگان بوده است. از جمله این جنبه ها می توان به به رعایت نثر معیار و توجه به اصول درست نویسی، بهره مندی از میراث ادبی و اخلاقی گذشته و پیوند آرای امام بدان و همچنین کوشش جهت ارائه نگاهی تازه و کارگشا به مباحث اخلاقی اشاره کرد.

مولف طیبه مظهری
ناشر موسسه چاپ و نشر عروج
رده دیویی 0842 / 955
شابک ISBN:978-964-212-190-8
تعداد صفحه 78
تعداد جلد در دوره 5000
نوع جلد شومیز
قطع رقعی
نوبت چاپ 2
تاریخ چاپ اول 1390
وزن بسته (تقریبی) ۹۸
اندکی صبر نمایید...