• 021-66404873
  • info@oroujpub.com

خوف و رجا
امام خمینی(س) و مفاهیم اخلاقی/18

این کتاب مجموعه ای است که با استفاده از آموزه های نظری و سیره عملی امام می کوشد جوانان را با پاره ای از مفاهیم اخلاق دینی آشنا سازد و در معنویت و صفای زندگی سهمی داشته باشد.

۲۴۰,۰۰۰ریال
مجموعه «امام خمینی و مفاهیم اخلاقی» کوششی است برای فرا رفتن از پاره ای از حجاب هایی که نسل جوان را از شناخت  اندیشه های جامع و منظومه فکری و گستره شخصیت امام خمینی(س) باز می دارد و آشنا ساختن نسل جوان با یکی از ابعاد اساسی امام؛ یعنی بعد اخلاقی. نویسندگان این مجموعه کوشیده اند تا مفاهیم کلیدی اندیشه اخلاقی امام را به گونه ای منظومه وار توضیح دهند و زمینه را برای درک کامل تری از آرای اخلاقی امام فراهم آورند. مفروض نویسندگان این مجموعه آن بوده است که نقطه عزیمت امام، اخلاق بوده و حتی نگاه ایشان به سیاست از این منظر بوده است. لذا پدید آوردن چنین مجموعه ای برای فهم اندیشه مرکزی ایشان لازم است.
«خوف و رجا» را "معصومه طلوع "به رشته تحریر درآورده است. وی با اشاره به توجه خاص حضرت امام(س) به این دو ویژگی، در نوشتار خود از آثار امام به خصوص شرح چهل حدیث و شرح حدیث جنود عقل و جهل بهره بسیار برده  است و در پی بررسی عوامل و پیامدها و رهزن های خوف و رجا از منظر امام است تا هر کس با شناخت کامل، خود را به این دو سلاح مؤثر مسلح کرده و در پایان به کمال که همان قرب الهی است، صعود یابد. مؤلف کتاب را در 4 بخش تدوین کرده است. ابتدا به شرح معانی مفاهیم خوف، رجا، قنوط و امانی پرداخته است. سپس مراتب و مبانی خوف و رجا، عدم خوف، پیامد های خوف، مبادی غرور، تفاوت رجا و غرور و ویژگی های اهل رجاء و غرور را مورد مطالعه قرار داده و در نهایت در مباحثی ذیل عنوان «خوف یا رجا یا موازنه آن دو» با استناد به سخنان امام خمینی(س) به گره گشایی از این مسئله پرداخته است.
در کتاب خوف و رجا مفاهیم خوف و رجا از منظر امام خمینی(س) به خوبی تبیین شده است. از جمله آراء ایشان که در باب این دو مفهوم دراین کتاب آورده شده است، عبارت است از: «خوف از تجلی جلال و عظمت و کبریایی حق جل جلاله و یا از تفکر در شدت باس و دقت حساب و وعید به عذاب و عقاب است و یا از رؤیت نقصان و تقصیر خود در قیام امر است... و ثمره و نتیجه آن شدت قیام به امر و کمال مواظبت در اطاعت است.» و در باب رجا نیز فرموده اند: «اگر با قیام به وظایف عبودیت و جد و جهد در طاعت و عبادت، اعتماد به اعمال خود نداشته باشی و آنها را به چیزی نشمری و امید به رحمت حق و فضل و عطای او داشته باشی و خود را به واسطه اعمال خود مستوجب هر ذم و لوم و سخط و غضب بدانی و تکیه گاه تو رحمت وجود جواد علی الطلاق باشد، دارای مقام رجا هستی».
مولف معصومه طلوع
ناشر موسسه چاپ و نشر عروج
رده دیویی 0842 / 955
شابک ISBN:978-964-212-112-0
تعداد صفحه 116
تعداد جلد در دوره 5000
نوع جلد شومیز
قطع رقعی
تاریخ چاپ 1392
نوبت چاپ 2
تاریخ چاپ اول 1389
وزن بسته (تقریبی) ۱۸۲
اندکی صبر نمایید...