• 021-66404873
  • info@oroujpub.com
درآمدی بر رهبری سیاسی امام خمینی(س)

درآمدی بر رهبری سیاسی امام خمینی(س)
با تأکید بر: عمل نهادی، مدیریت نخبگان و رابطه مردمی

۳۰۰,۰۰۰ریال

در این کتاب رهبری امام خمینی در مقطع زمانی 1340 تا 1350 و دوره 1357 تا 1368 بررسی شده است. طبیعی است که براساس فرضهای این موضوع، ریشههای نظری و فکری و موضوع آگاهی انسان ایرانی، برهی امام را باید زمینه‌خوانی نمود.فصل نخست و دوم به مسایل نظری و روش شناسی و تبیین آنها در رهبری امام اختصاص یافته است. در فصل اول به تفصیل در اتخاذ یک چارچوب مرجع و با قابلیت درونی و قدرت بیین کننده آن برای بررسی این موضوع سخن رفته است.

سه فصل بعد، به تبیین کم و کیف رهبری سیاسی امام اختصاص دارد؛ یعنی دوره زمامدری کشور در سالهای1357 تا زمان درگذشت در سال 1368. فصل چهارم به تبیین رابطه امام و نخبگان  سیاسی و چگونگی تحقق رهبری در این رابطه می‌پردازد. و سرانجام واپسین فصل به رابطه مردم و امام خمینی می‌پردازد. میان رهبران تأسیسی و رده اول با ملت و مردم خویش یک رابطه خاص شکل می‌گیرد که در مراحل بعدی  اتفاق نمی‌افتد. این از آن روی است که مردم با رهبر خویش جهان مشترکی را تجربه می‌کنند و یا رقم می‌زنند.

مولف سیدرضا شاکری
ناشر چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س))
رده دیویی 955/0842
شابک 6ـ466ـ212ـ964ـ978
تعداد صفحه 365
تعداد جلد در دوره 1000
نوع جلد شومیز
قطع وزیری
تاریخ چاپ اول 1397
تاریخ چاپ 1397
نوبت چاپ اول
وزن بسته (تقریبی) ۵۴۵

محصولات مرتبط